contact

Hưng Phát Hotel

Address:  42 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, HCM
Phone:  (028) 39 73 44 99
Email: khachsanhungphat@yahoo.com
Website: www.khachsanhungphat.com

Hotline